Leidsters

Lisanne

Lisanne is senior pedagogisch medewerkster bij Het Elfenbankje en het aanspreekpunt bij Het Elfenbankje.

Lisanne heeft de Pedagogische Academie afgerond, is pedagogisch coach en in het bezit van zowel het BHV- en, EHBO- certificaat, en heeft een babyspecialisatie. Ook is zij VVE- opgeleid.

Vera

Vera werkt sinds januari 2024 bij Het Elfenbankje.

Vera heeft een opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 (GPM 4) gedaan, heeft een certificaat BHV/ EHAK, is babyspecialist en VVE- opgeleid.

Sharona

Sharona werkt sinds januari 2024 bij Het Elfenbankje.

Sharona is een ervaren leidster en heeft een diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4.


Verder heeft zij een VVE-, een babyspecialisatie en een EHBO- certificaat.

Joy

Joy is op 1 september 2023 gestart bij Het Elfenbankje.

Zij is in het bezit van het diploma GPM 4 en heeft een EHBO-, VVE en babyspecialisatie.

Kimberley

Kimberley is een ervaren PM'er in de kinderopvang en heeft de opleiding SPW 3 afgerond en is in het het bezit van de certificaten BHV, EHAK en een babyspecialisatie.

Laura

Laura is sinds juni 2022 werkzaam bij Het Elfenbankje.

Laura heeft een opleiding Sociaal Agogisch Werk niveau 4 (SAW 4) gedaan, is in het bezit van zowel een VVE-, EHBO- en een BHV- certificaat.

Om er voor te zorgen dat de kinderen zich vertrouwd voelen bij de leidster(s) is de vaste leidster zo veel mogelijk aanwezig en hebben de andere leidsters een vaste groep die zij begeleiden.

Het Elfenbankje is een erkend leerbedrijf van Calibris. Zodoende kunnen wij stagiaires van de opleiding SAW-3 en 4 begeleiden.Er wordt altijd voor gezorgd dat er maar één stagiaire per groep aanwezig is. Eventuele snuffelstages kunnen daarom alleen in de vakanties plaats vinden.