Leidsters

Lies

Lies Verheul is de vaste leidster bij Het Elfenbankje.

Zij is gedurende 10 jaar eigenaresse geweest van Het Elfenbankje en heeft per 1 januari 2021 het stokje overgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Zij is in het bezit van het diploma leidster en hoofdleidster in het kleuteronderwijs en is opgeleid tot creatief therapeute drama.

Zij in het bezit van de certificaten BHV en EHAK.

Natasja

Natasja is een vaste gespecialiseerd pedagogisch medewerker op de groep.

In 2017 heeft ze eerst voor haar opleiding SAW niveau 4 een jaar stage gelopen bij Het Elfenbankje. Na haar diplomering in 2018 bleef ze bij Het Elfenbankje en is ze inmiddels in vaste dienst.

Natasja is in het bezit van de certificaten Bedrijfshulpverlening (BHV), Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) en babyspecialisatie.

Nina

Nina is sinds 2019 als leidster werkzaam bij Het Elfenbankje. Zij is na haar stage voor de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) niveau 4 ander half jaar stage blijven werken bij Het Elfenbankje. Sinds 2020 is Nina in vast dienst.

Zij is in het bezit van het certificaat Bedrijfshulpverlening, kinder-EHBO, eerste hulpverlener volwassenen en babyspecialist.

Petra

Petra de Jonge is als vaste leidster al weer 7 jaar verbonden aan Het Elfenbankje.

Zij heeft de pedagogische academie afgerond en is zeven jaar werkzaam geweest als onderwijzeres.

Zij is het bezit van de certificaten BHV en EHAK.

Om er voor te zorgen dat de kinderen zich vertrouwd voelen bij de leidster(s) is de vaste leidster zo veel mogelijk aanwezig en hebben de andere leidsters een vaste groep die zij begeleiden.

Het Elfenbankje is een erkend leerbedrijf van Calibris. Zodoende kunnen wij stagiaires van de opleiding SAW-3 en 4 begeleiden.Er wordt altijd voor gezorgd dat er maar één stagiaire per groep aanwezig is. Eventuele snuffelstages kunnen daarom alleen in de vakanties plaats vinden.