Leidsters

Lisanne

Lisanne is onze senior pedagogisch medewerkster bij Het Elfenbankje en is het aanspreekpunt van Het Elfenbankje.

Lisanne heeft de Pedagogische Academie afgerond en is tevens pedagogisch coach en in het bezit van zowel het certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV) als Eerste Hulp Aan kinderen (EHAK).

Petra

Petra de Jonge is als vaste leidster al weer 7 jaar verbonden aan Het Elfenbankje.

Zij heeft de Pedagogische Academie afgerond en is in het verleden werkzaam geweest als onderwijzeres.

Zij is het bezit van de certificaten BHV en EHAK.

Natasja

Natasja is een vaste pedagogisch medewerker op de groep.

Sinds haar diplomering als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 (GPM 4) in 2018 werkt ze bij Het Elfenbankje en is inmiddels in vaste dienst.

Natasja is in het bezit van de certificaten BHV, Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) en babyspecialisatie.

Jeanine

Jeanine is op 1 september 2021 gestart bij Het Elfenbankje.

Jeanine heeft enkele jaren ervaring opgedaan bij andere kinderopvangorganisaties en werkt nu op de baby- en dreumesgroep.

Zij is in het bezit van het diploma SPW 3 en in het bezit van de certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).

Denise

Denise Koerhuis is op 1 oktober 2021 bij Het Elfenbankje begonnen als pedagogisch medewerker.

Zij heeft de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) niveau 4 afgerond en zal 2 dagen per week op de groep aanwezig zijn.

Om er voor te zorgen dat de kinderen zich vertrouwd voelen bij de leidster(s) is de vaste leidster zo veel mogelijk aanwezig en hebben de andere leidsters een vaste groep die zij begeleiden.

Het Elfenbankje is een erkend leerbedrijf van Calibris. Zodoende kunnen wij stagiaires van de opleiding SAW-3 en 4 begeleiden.Er wordt altijd voor gezorgd dat er maar één stagiaire per groep aanwezig is. Eventuele snuffelstages kunnen daarom alleen in de vakanties plaats vinden.