Leidsters

Lies

Lies Verheul is de vaste leidster bij Het Elfenbankje.

Zij is gedurende 10 jaar eigenaresse geweest van Het Elfenbankje en heeft per 1 januari 2021 het stokje overgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Zij is in het bezit van het diploma leidster en hoofdleidster in het kleuteronderwijs en is opgeleid tot creatief therapeute drama.

Zij in het bezit van de certificaten BHV en Eerste Hulp aan kinderen (EHAK).

Natasja

Natasja is een vaste gespecialiseerd pedagogisch medewerker op de groep.

In 2017 heeft ze eerst voor haar opleiding SAW niveau 4 een jaar stage gelopen bij Het Elfenbankje. Na haar diplomering in 2018 bleef ze bij Het Elfenbankje en is ze inmiddels in vaste dienst.

Natasja is in het bezit van de certificaten BHV, Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) en babyspecialisatie.

Lisanne

Lisanne is sinds mei 2021 als senior pedagogisch medewerkster werkzaam bij Het Elfenbankje. Zij heeft de werkzaamheden van (voormalige eigenaresse) Lies over genomen en is het aanspreekpunt van Het Elfenbankje.

Lisanne heeft de Pedagogische Academie afgerond en is tevens pedagogisch coach en in het bezit van zowel het certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV) als Eerste Hulp Aan kinderen (EHAK).

Petra

Petra de Jonge is als vaste leidster al weer 7 jaar verbonden aan Het Elfenbankje.

Zij heeft de Pedagogische Academie afgerond en is in het verleden werkzaam geweest als onderwijzeres.

Zij is het bezit van de certificaten BHV en EHAK.

Om er voor te zorgen dat de kinderen zich vertrouwd voelen bij de leidster(s) is de vaste leidster zo veel mogelijk aanwezig en hebben de andere leidsters een vaste groep die zij begeleiden.

Het Elfenbankje is een erkend leerbedrijf van Calibris. Zodoende kunnen wij stagiaires van de opleiding SAW-3 en 4 begeleiden.Er wordt altijd voor gezorgd dat er maar één stagiaire per groep aanwezig is. Eventuele snuffelstages kunnen daarom alleen in de vakanties plaats vinden.