De kinderen

De kinderen worden met grote zorg opgevangen. We streven er naar dat de kinderen met plezier naar het Elfenbankje gaan en zich er geborgen en veilig voelen. Kinderdagverblijf het Elfenbankje is een plek waar ouders hun kind vol vertrouwen naar toe kunnen brengen.

Om de wereld te ontdekken hebben kinderen veiligheid en geborgenheid nodig. Vanuit een vertrouwde positie durven kinderen op onderzoek uit te gaan en de wereld te verkennen.
Veiligheid draagt niet alleen bij aan het directe welbevinden van het kind maar is ook een voorwaarde om te kunnen ontwikkelen en groeien.

Omdat het Elfenbankje in kleinschalige opvang voorziet, zijn er kleine groepen kinderen aanwezig met vaak bekende leeftijdsgenoten.De kinderen bouwen een band met elkaar op waardoor zij zich meer op hun gemak voelen.
Voor jonge kinderen zijn vaste verzorgers, naast de ouders, belangrijk. Daarom werken de leidsters op vaste dagen, zodat de kinderen steeds worden verzorgd en begeleid door dezelfde leidster(s). Dat is met name belangrijk, omdat in deze periode de basis wordt gelegd voor een veilig basisvertrouwen.

Het Elfenbankje draagt zorg voor voldoende aanbod in activiteiten en spelmateriaal, dat bij de leeftijd en de interesse van de kinderen aansluit. Door samen te zijn en te spelen leren de kinderen rekening te houden met andere kinderen.

Goed contact met de ouders vinden wij belangrijk zodat de opvang zo veel mogelijk kan aansluiten op de thuissituatie.
De visie van waaruit wij werken is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan.

Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan.