Wenperiode

Voordat de opvang aanvangt spreken we met de ouders een wenperiode af. Deze valt buiten de aanvang van de betaling. Welke vorm deze wenperiode heeft hangt af van de behoefte van het kind en de mogelijkheden van de ouder(s).

Voor de kinderen vanaf één jaar is het wennen aan de nieuwe situatie soms spannend. Voordat het kind een hele dag naar het Elfenbankje komt, laten we het kind vooral wennen aan het dagritme. Eerst komt het kind een poosje spelen en wat drinken terwijl een van de ouders in de buurt blijft. Daarna maken we de afspraak dat het kind komt spelen zonder de ouders. Eén van de leidsters is daarbij ondersteunend aanwezig. Geleidelijk komt daar dan een maaltijd en een eventuele middagslaap bij.

De praktijk leert dat de kinderen op deze manier zich snel vertrouwd voelen. Voor jonge baby's zorgen we er voor dat zij, met name in de beginperiode, door een vast persoon verzorgd worden. Over het algemeen wennen baby's snel omdat zij zich mee ontwikkelen en daardoor makkelijk vertrouwd raken met de andere kinderen en nieuwe geluiden om hen heen.

Voor de moeder van een jonge baby is de wenperiode net zo belangrijk. Gelijk een hele dag werken en het kind een dag achterlaten is een hele stap. Daarom komen ook baby's eerst "oefenen", terwijl de moeder nog niet aan haar werk begonnen is.