Ouders

Tijdens het halen en brengen is er de gelegenheid om elkaar op de hoogte te brengen van bijzonderheden betreffende uw kind. De leidster schrijft over elke dag een kort verslagje  met foto's in een (besloten) ouderportaal. Voor baby's gebruiken we een speciaal boekje. Daarin schrijft ze o.a. hoe de dag geweest is. De ouder krijgt dit boekje mee en kan ook zelf bijzonderheden opschrijven die van belang zijn voor de leidster om te weten.

Jaarlijks - of wanneer het nodig is vaker - is er de mogelijkheid om middels een oudergesprek met de mentor van uw kind stil te staan bij de ontwikkelingen van uw kind. Verder organiseren we elk jaar een avond voor ouders. Tijdens deze avond komt er een thema aan de orde met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar.