Over ons

Het Elfenbankje is een kleinschalig kinderdagverblijf. Er is een baby- en dreumesgroep groep van maximaal 10 kinderen en een dreumes-/ peutergroep van maximaal 16 kinderen, zodat ieder kind heerlijk kan spelen, wandelen, knutselen, zingen en uitrusten.

Het Elfenbankje draagt zorg voor voldoende aanbod in activiteiten en spelmateriaal, dat bij de leeftijd en de interesse van de kinderen aansluit.

 

Peuteropvang met Voorschoolse Educatie (VVE)

Het Elfenbankje biedt peuteropvang aan voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Peuteropvang, door sommigen ook wel "voorschool" genoemd, bestaat uit 2 ochtenden a 4 uur per week van 08.30 tot 12.30. Peuters met een VVE- indicatie mogen 2 extra ochtenden komen spelen.

Met peuteropvang bieden wij kinderen de gelegenheid zich spelenderwijs te ontwikkelen. Hiervoor gebruiken wij het VVE-programma Uk & Puk met leuke en leerzame thema's. De peuteropvang bestaat uit een groep van maximaal 16 kinderen en wordt geleid door 2 deskundige en ervaren pedagogisch medewerkers. Peuteropvang kan ook uitgebreid worden of gecombineerd worden met hele- of halve dagopvang.

Peuteropvang is gericht op de brede ontwikkeling van peuters. Maar het gaat bij de peuters vooral om plezier! 
De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op alle ontwikkelingslijnen (persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling) te ontwikkelen. Spel en contact met andere kinderen zijn daarbij onmisbaar!

Peuteropvang is de ideale voorbereiding op de basisschool. De peuteropvang wordt gecombineerd met onze eigen peutergroep van het kinderdagverblijf. Hierdoor krijgen de kinderen de kans zich samen spelenderwijs te ontwikkelen.
Voor kinderen van niet- werkende ouders kunnen wij subsidie aanvragen bij de gemeente Borger- Odoorn. Kinderen van werkende ouders hebben recht op Kinderopvangtoeslag (KOT).

Nieuwsgierig? Bel of mail ons gerust voor de mogelijkheden.